Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Jutri začnejo veljati novosti glede resocializacije prometnih prekrškarjev


S 1. oktobrom 2011 začnejo veljati določbe Zakona o voznikih (Ur. l. RS, št. 109/10), ki uvajajo določene novosti za storilce prometnih prekrškov glede na vrsto storjenih prekrškov:

Spremembe sklepa glede finančnega prestrukturiranja Adrie Airways, d.d.


V zvezi s finančnim prestrukturiranjem družbe Adria Airways, d.d. je vlada na današnji seji sprejela naslednji sklep:

Vlada načelno za spremembo uredbe o tahografu


Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi...

Poročilo o aktivnostih pri uresničevanju 6. prednostnega projekta na poteku skozi Slovenijo


Vlada je na današnji seji sprejela poročilo Ministrstva za promet in Ministrstva za finance o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih za zagotovitev finančnih sredstev in drugih pogojev za izvedbo aktivnosti za uresničitev...

Vlada ne komentira zadev, ki niso v njeni pristojnosti


Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi s pripravo mednarodnega razpisa družbe DARS, d.d. za vzpostavitev sistema elektronskega sistema cestninjenja in ga posredovala Državnemu...

Tudi Koroška podpira izgradnjo druge cevi karavanškega predora


Včeraj zvečer sta se v Kranjski Gori srečala prometni minister Patrick Vlačič in koroški deželni glavar Gerhard Dörfler z namenom izmenjave mnenj in stališč o naslednjih prometnih temah: Karavanški predor, severni del tretje...

Vlačič z Giladyjem o prometni infrastrukturi


Prometni minister Patrick Vlačič je danes sprejel gospodarsko delegacijo iz Izraela, ki jo je vodil Eival Gilady, častni konzul Republike Slovenije v Izraelu in direktor družbe The Portland Trust. V delegaciji so bili še Bechar...

ARHIV