Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Prejeta odločba o dodelitvi sredstev za projekt »Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log - Davča«


Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja dodelila sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log - Davča«. Projekt je v skladu...

Soglasje k začasnemu programu dela in finančnemu načrtu CAA za leto 2012


Vlada je na današnji seji dala soglasje k Začasnemu programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA) za leto 2012, ki ga je Svet CAA sprejel 23. t.m. Hkrati je sprejela sklep, s...

Aneksi k petim pogodbam s področja železnic


Vlada je na današnji seji sprejela sklep o sklenitvi aneksov k petim pogodbam s področja železnic, in sicer:

Sprejet Letni načrt vzdrževanja in nadgradenj JŽI za leto 2011


Vlada je na današnji seji sprejela Letni načrt vzdrževanja in nadgradenj javne železniške infrastrukture (JŽI) za leto 2011.

Soglasje k programu dela in finančnemu načrtu AVP


Vlada je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) za leto 2012, ki ga je sprejel Svet AVP na svoji 11. seji 8. t.m.

Sklep o prenosu pravic porabe na Ministrstvu za promet


Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o prenosu pravic porabe in aktiviranju proračunskih postavk na Ministrstvu za promet zaradi prevzema nalog od Direkcija RS za vodenje investicij v JŽI ter Direkcije RS za ceste.

Letališče Maribor: javno naročilo brez izbire ponudnika


V okviru oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za »Novogradnjo objekta B in obnovo objekta A potniškega terminala letališča Maribor – dokončanje del«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil...

ARHIV