Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Informacija o predlaganih spremembah Odločbe K(2008)7728


Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo Ministrstva za promet o predlaganih spremembah Odločbe K(2008)7728 o dodelitvi finančne pomoči Skupnosti za projekt skupnega interesa »Čezmejna železniška proga Trst–Divača:...

DRSC bo letos izvedla 43 velikih javnih naročil


Vlada je na današnji seji določa Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC), da v letu 2012 izvede naslednja javna naročila:

Razpis TEN-T za sofinanciranje z evropskimi sredstvi


Evropska Izvajalska agencija (TEN-T EA), ki deluje pod okriljem Evropske komisije, je objavila informacijo v zvezi z Letnim razpisom TEN-T finančnega instrumenta.

Vlada za učinkovitejše in bolj kakovostne storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije


Vlada je na današnji seji sprejela stališče, da podpira sprejem Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES, pri tem pa bo v postopku...

Podpora prenovitvi pravil za dodeljevanje slotov


Vlada je na današnji seji podprla sprejem Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (Prenovitev), pri tem pa bo v postopku aktivno sodelovala zaradi...

Vlada za nova pravila glede hrupa na letališčih


Vlada je na današnji seji sprejela pozitivno stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru...

Vlada podprla spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP


Vlada je na današnji seji podprla Predlog sklepa Sveta o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP.

ARHIV