Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Informacija o predlaganih spremembah Odločbe K(2008)7728


Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo Ministrstva za promet o predlaganih spremembah Odločbe K(2008)7728 o dodelitvi finančne pomoči Skupnosti za projekt skupnega interesa »Čezmejna železniška proga Trst–Divača:...

DRSC bo letos izvedla 43 velikih javnih naročil


Vlada je na današnji seji določa Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC), da v letu 2012 izvede naslednja javna naročila:

Razpis TEN-T za sofinanciranje z evropskimi sredstvi


Evropska Izvajalska agencija (TEN-T EA), ki deluje pod okriljem Evropske komisije, je objavila informacijo v zvezi z Letnim razpisom TEN-T finančnega instrumenta.

Vlada za učinkovitejše in bolj kakovostne storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije


Vlada je na današnji seji sprejela stališče, da podpira sprejem Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES, pri tem pa bo v postopku...

Podpora prenovitvi pravil za dodeljevanje slotov


Vlada je na današnji seji podprla sprejem Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (Prenovitev), pri tem pa bo v postopku aktivno sodelovala zaradi...

Vlada za nova pravila glede hrupa na letališčih


Vlada je na današnji seji sprejela pozitivno stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru...

Vlada podprla spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP


Vlada je na današnji seji podprla Predlog sklepa Sveta o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP.

ARHIV