Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlada za podporo Komisiji glede SESAR


Vlada je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije, da podpira »Sporočilo Komisije - Mehanizmi upravljanja in spodbujanja za uvedbo programa SESAR, tehnološkega stebra enotnega evropskega neba«.

Namera o ustanovitvi služnosti na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavlja namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, rabe in vzdrževaja plinovodnega omrežja na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer na nepremičninah parc. št. 1021, 1344/120,...

Vlada o projektu Nadomestni blok TEŠ-6


Vlada je na današnji seji obravnavala celovito informacija o projektu Nadomestni blok TEŠ-6 stanje februar 2012 in sprejela naslednje sklepe:

Komac z Tuncerjem o mariborskem letališču


Danes se je generalni direktor Direktorata za civilno letalstvo Mirko Komac sestal z Sefom Tuncerjem, predsednikom Express Airways Group iz Nemčije, Tomom Mastnakom, tudi iz Express Airways Group, ter Iztokom Kisovarjem, iz...

Soglasje k pričetku postopka javnega naročila »Redno vzdrževanje in intervencijska popravila plovil Uprave Republike Slovenije za pomorstvo«


Vlada Republike Slovenije je dala Ministrstvu za promet, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, soglasje k pričetku postopka javnega naročila »Redno vzdrževanje in intervencijska popravila plovil Uprave Republike Slovenije za...

Republika Slovenija in Republika Kosovo korak bližje do sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga


Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom s pogajanj za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga V Ljubljani so 17. januarja 2012...

Prevoz potnikov v železniškem prometu oproščen plačevanja uporabnine JŽI


Vlada je na današnji seji sklenila, da je za prevoze v železniškem potniškem prometu, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu po progah...

ARHIV