Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Mag. Alojz Krapež, predstavnik Republike Slovenije v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), izvoljen za drugega podpredsednika Sveta ICAO


V sredo, 27. junija, na 196. zasedanju seje Sveta ICAO, je bil mag. Alojz Krapež izvoljen za drugega podpredsednika Sveta ICAO, kar je za Republiko Slovenijo eden izmed večjih uspehov pri aktivnem sodelovanju v mednarodnih...

Poenostavitev postopkov in sprostitev omogočanja investicij


Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju in ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku.

Za lažjo dostopnost do izobraževanja v poenoteni in cenovno ugodni ceni prevoza


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu olajšuje dostopnost do izobraževanja.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice


Vlada je na današnji seji izdajala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo


Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo


Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice


Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1...

ARHIV