Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

31. redna seja Vlade RS


Vlada izdala uredbo o DPN za novo cesto Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče   Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in...

SEETRANS 2012


V Ljubljani je bila v dneh 24. in 25.9.2012 organizirana druga regionalna konferenca raziskovalcev z območja Jugovzhodne Evrope "SEETRANS 2012". Konferenco je organiziralo Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor v sodelovanju...

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je v Uradnem listu objavilo 52 milijonov evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85% sredstev prispevala Evropska unija iz...

30. redna seja Vlade RS


Sklep o pripravi DPN za novo progo Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana  Vlada je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN)  za novo železniško...

Minister Černač ob vladnem obisku Koroške o 3. razvojni osi in o znatnih družinskih prihrankih


Minister Černač se je ob današnjem vladnem obisku Koroške srečal z župani in predstavniki gospodarstva. Pomembnejša izziva na tem področju sta predvsem problematika načrtovanja severnega dela 3. razvojne osi in nadaljevanje...

Minister Černač s komisarko Damanaki o pomorski politiki


Minister Zvone Černač se je srečal s komisarko za pomorske zadeve in ribištvo Mario Damanaki. Pogovar je tekel o pomorski politiki in dogajanju v EU ter o pripravi pomorske strategije za Jadransko-jonsko makro regijo.

Predstavitev novosti uveljavljenih novel Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov


Predstavniki Direktorata za prostor Ministrstva za infrastrukturo in prostor so na posvetu v organizaciji Združenja občin Slovenije v prostorih Državnega Sveta RS udeleženkam in udeležencem predstavili novosti, ki jih prinašata v...

ARHIV