Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Novica po seji Vlade RS


Gregor Klemenčič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja GURS zaradi očitkov o političnem imenovanju ne bo nastopil položaja Gregor Klemenčič je dne 27. 2. 2013 ministru za infrastrukturo in prostor podal pisno izjavo, s katero...

Vlada sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje


Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po novem bistveno hitrejša

Z uspešnim črpanjem evropskih sredstev tudi hitrejši potek del na projektih


Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš ter modernizacija nivojskih prehodov

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za energetsko sanacijo stvab v lasti lokalnih skupnosti


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je v Uradnem listu št. 16/2013 objavilo spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih...

Luka Koper je že v delni zasebni lasti, poslovni rezultati pa ne odražajo strateške lege, ki jo ima


V nekaterih medijih se je sporočilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor obrnilo v napačno sporočilo. Ministrstvo nikoli ni zastopalo stališča, da Luka Koper ni strateško pomembna. Temveč je v nasprotju s tem trdilo, da ne...

Sporočilo za javnost po seji Vlade RS


Aneks za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu Vlada RS je na današnji seji sklenila z družbo SŽ – Potniški...

Minister Černač: »Tisti, ki vztrajamo, ne vztrajamo zaradi tega, ker bi nam bilo lepo sedeti na vladnih stolih, temveč zaradi odgovornosti do države«


V pogovoru z ministrom Černač za Siol.net tudi o njegovem prvem letu ministrovanja in drugih aktualnih vprašanjih: http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/02/intervju_zvonko_cernac.aspx

ARHIV