Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Pojasnilo k spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje


S spremembo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (v nadaljevanju: Uredba) z dne 28.3.2013 je bil črtan 8. člen Uredbe, ki je urejal pogoje za umeščanje v prostor, kar pa je v izvirni pristojnosti občin. ...

Izhodišča za sistem spremljanja stanja prostora – 1. Delavnica projekta Attract-SEE


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor skupaj s partnerji iz devetih evropskih držav, sodeluje v transnacionalnem projektu  Ocena privlačnosti prostora v Jugovzhodni Evropi (Attract-SEE). Cilja projekta sta vzpostavit sistema...

Geodetska uprava objavila redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu


Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2012. Poročilo je dostopno preko javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin: http://prostor3.gov.si/ETN-JV/ v zavihku 'POROČILA'...

Vlada črtala 8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje


Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije

Pojasnila UE in občinam v zvezi z uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje


Po uveljavitvi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) se je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor s prošnjo za pojasnila v zvezi z izvajanjem uredbe obrnilo veliko...
Vir slike: montazne-hise-on.net

GRADNJA ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV


Po uveljavitvi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) smo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor prejeli veliko število vprašanj v zvezi z izvajanjem uredbe. Z namenom...

Nacionalni stanovanjski program 2013 - 2022


Datum: 19. marec 2013 Spoštovani, V javno obravnavo dajemo osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 (NSP), pripravljen na podlagi Stanovanjskega zakona. NSP predstavlja drugo generacijo dokumenta, s...

ARHIV