Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Začasno zadržanje izvajanja 29. člena ZPNačrt-B


MzIP obvešča vse občine in drugo zainteresirano javnost, da je bil v UL RS št. 35/13 objavljen sklep, s katerim je Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje nekaterih določb 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona...

Samo natančni geodetski podatki so lahko podlaga za dobre odločitve


Slavnostna akademija v počastitev 2. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov pod častnim pokroviteljstvom ministra za infrastrukturo in prostor ter v organizaciji Zveze geodetov Slovenije je bila posvečena Galileu Galileu,...

Sporočilo za javnost po seji VRS


Uredba o DPN za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica...

Sporočilo za javnost po seji VRS


Vlada sprejela odgovor na uradni opomin EK  Vlada je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe (2013)D/2336 z dne 22. 2. 2013 zaradi...

Sporočilo za javnost po današnji seji VRS


Uredba o DPN za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega, ki se objavi v...

Sodelovanje pri pripravi nove generacije RRP 2014-2020


Direktorat za prostor uspešno sodeluje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo tako pri pripravi Strategije razvoja Slovenije kot tudi pri pripravi Regionalnih razvojnih programov za obdobje od 2014 do 2020 (v...

ARHIV