Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Geodetska uprava RS objavila redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu


Ljubljana, 25. 7. 2014 - Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za leto. Poročilo je dostopno preko javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin: http://pro...

67. seja Vlade RS


Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije Vlada RS je na današnji seji...

66. seja Vlade RS


Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na...

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška in okoljskega poročila


 Načrtovani prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška bo omogočil delovanje novega kogeneracijskega vira ter dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja mesta Ljubljane.Prenosni plinovod R52...

Minister Samo Omerzel je skupaj z ministrom Židanom podpisal sporazum o zagotovitvi izravnalnih ukrepov na trasi drugega tira


Hrpelje, 11. 7. 2014 – Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel in minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan sta z županom Občine Hrpelje-Kozina Zvonkom Benčičem Midrejem podpisala sporazum o zagotovitvi...

Omerzel: »Denar za ceste je v tem trenutku zagotovljen do oktobra«


Ljubljana, 9. julij 2014 – Po intenzivnih usklajevanjih strokovnih služb Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo dosegli pomemben dogovor, da se MzIP-u dodeli pravica do porabe sredstev z naslova...

Potrjen investicijski program za nizko - in srednje radioaktivnih odpadkov ključen za nadaljevanje projekta


Ljubljana, 9. julij 2014 - Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel je 8.7.2014 potrdil investicijski program za projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). Gre za enega od pomembnih korakov v...

ARHIV