Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Državni sekretar mag. Potisek na zasedanju Sveta EU za energijo


V Bruslju je danes potekalo zasedanje Sveta EU za energijo, ki se ga je kot vodja slovenske delegacije udeležil državni sekretar mag. Klemen Potisek.

Minister podpisal sklep o oddaji Letališča Edvarda Rusjana Maribor v najem


Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes podpisal sklep o oddaji nepremičnin in opreme, ki predstavlja stvarno premoženje Republike Slovenije na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, v najem Aerodromu Maribor d.o.o. v...

Minister dr. Gašperšič: Današnji podpis je zaveza k čimprejšnji izgradnji vzhodne obvoznice Brežice


Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in župan Občine Brežice Ivan Molan sta danes podpisala dodatek št. 2 k Protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice.

Nadaljnja implementacija ICAO standardov bo imela pozitivni učinek na letalstvo v Sloveniji


Pred ICAO nadzorom, ki bo predvidoma v drugi polovici leta 2018, je na Agenciji za civilno letalstvo danes potekal delovni sestanek, na katerem se je državni sekretar Jure Leben sestal z direktorjem Javne agencije za civilno...

Slovenija in Ukrajina sklenili dogovor o rednih letalskih linijah


Direktorat za letalski in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo in Državna letalska administracija Ukrajine (CAA Ukrajine) sta se dogovorila o rednih letalskih linijah med letališči obeh držav in odpravi nekaterih...

123. redna seja Vlade RS


Vlada bo z družbo SŽ – Potniški promet sklenila Pogodbo o izvajanju obvezne GJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da z...

Minister na UNECE srečanju v Ženevi o trajnostnem prometu in mobilnosti


Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes v Ženevi udeležil ministrskega srečanja Odbora za notranji promet Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo UNECE, ki letos obeležuje sedemdeseto obletnico svojega...

ARHIV