Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 2 OD 4

Na svetovnem filmskem festivalu o varnosti v cestnem prometu tretje mesto slovenskemu preventivnemu filmu Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Vozimo pametno.


Agencija RS za varnost prometa (AVP) je na svetovnem filmskem festivalu o varnosti v cestnem prometu, ki poteka pod okriljem Združenih narodov v Ženevi, osvojila tretje mesto med 232 preventivnimi filmi s področja prometne...

Projekt SINCRO.GRID primer dobrega sodelovanja


Odbor EU, ki je pristojen za podeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova »Instrumenta za povezovanje Evrope« s področja energetike, »CEF - Connecting Europe Facility«, je potrdil prejemnike nepovratnih sredstev iz javnega razpisa...

Predstavitev razpisov za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo


Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4....

122. redna seja Vlade RS


Vlada sprejela sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k...

Državni sekretar mag. Potisek: Od pametnih omrežij pričakujemo več kot le energijo


Državni sekretar mag. Klemen Potisek je imel nagovor na konferenci En.grids 017 »Pametna omrežja in elektromobilnost«, ki poteka danes v Ljubljani.

Državni sekretar Jure Leben na Jesenicah in v Kranjski Gori o infrastrukturnih projektih


Državni sekretar Jure Leben je obiskal občino Jesenice, kjer je z županom in podžupanom govoril o aktualnih infrastrukturnih projektih v občini.

Državni sekretar mag. Potisek: Novela Energetskega zakona je še na samem začetku


»Zakon ureja prenos dveh evropskih direktiv, priklop elektrike za ranljive odjemalce, upravljanje 110 kV omrežja, zanesljivost oskrbe z energijo, priklop in odklop ranljivih odjemalcev, energetske izkaznice, upravljanje...

ARHIV