Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 459 OD 462

Slovenija bo izpolnila obveznosti


Vlada je na današnji seji dala soglasje k predlogu odgovora na Obrazloženo mnenje Evropske Komisije št. SG-Greffe(2005)/D/205758 z dne 18. 10. 2005, naslovljeno na Republiko Slovenijo zaradi nepravilne uporabe Direktive...

Cesta Volče-Solarji bo


Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je naložila Direkciji Republike Slovenije za ceste, organu v sestavi Ministrstva za promet, naj takoj po uveljavitvi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 začne z odkupom...

Letno poročilo javnega podjetja kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o, za leto 2004


Vlada je na današnji seji sprejela Letno poročilo javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o, za leto 2004. Sklenila je, da se dobiček družbe v višini 2.215.245,10 razporedi na zakonske rezerve. Poslovanje...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest


Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest, posledično pa še dva sklepa: o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest in o prenosu nadomeščenih delov državnih cest...

Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javnih cest


Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javnih cest. Gre za resorno uredbo, ki v veliki meri sledi splošni uredbi o enotni...

Objavljene tri nove uredbe s področja letalstva


1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 110/05), 2. Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje...

Krožno križišče v Trbovljah uradno predano v uporabo


Državni sekretar v Ministrstvu za promet dr. Peter Verlič je 10. decembra slavnostno predal v uporabo novozgrajeno krožno križišče na Trgu revolucije v Trbovljah. Sodobno štirikrako križišče bo omogočalo boljšo pretočnost...

ARHIV