Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 460 OD 463

Vlada sprejela poslovni in finančni načrt DDC za leto 2006


Vlada je na današnji seji v vlogi skupščine sprejela Poslovni načrt in finančni plan družbe DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o, za leto 2006. Družba DDC svetovanje inženiring, d.o.o. -...

Vlada ne nasprotuje predlogu sprememb Uredbe (ES) št. 1592/2002


Vlada je na današnji seji sprejela stališče do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi...

Franc Željko Županič - v.d. generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo


Vlada je na današnji seji imenovala Franca Željka Županiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Franc...

Bilančni dobiček DARSA iz leta 2004 v celoti za dividende


Vlada se je na današnji seji v vlogi skupščine Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (DARS, d.d.) seznanila z Letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o...

Vlada za nakup radijskega sistema VHF


Vlada je na današnji seji kot ustanoviteljica javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., dala pozitivno mnenje k predlogu tega podjetja za sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem ROHDE&SCHWARZ za nakup...

Slovenija bo izpolnila obveznosti


Vlada je na današnji seji dala soglasje k predlogu odgovora na Obrazloženo mnenje Evropske Komisije št. SG-Greffe(2005)/D/205758 z dne 18. 10. 2005, naslovljeno na Republiko Slovenijo zaradi nepravilne uporabe Direktive...

Cesta Volče-Solarji bo


Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je naložila Direkciji Republike Slovenije za ceste, organu v sestavi Ministrstva za promet, naj takoj po uveljavitvi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 začne z odkupom...

ARHIV