Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 460 OD 460

Za večjo varnost v letalskem prometu


Vlada je na današnji seji sprejela tri uredbe s področja letalstva: Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališčih ureja vprašanja načina izdajanja dovoljenja in možne razloge za zavrnitev...

Sprejet Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006


Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v potrditev. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006...

Z rekonstrukcijo glavne ceste Slavček-Tomos v Kopru odpravljeno eno najožjih prometnih grl


Minister za promet mag. Janez Božič je danes popoldne v Kopru slovesno predal prometu v štiripasovnico dograjeni kilometer glavne ceste G1-11 na odseku Slavček-Tomos, med lokalnim prebivalstvom bolj znan kot Šmarska cesta. S tem...

Sklep je nujen, primeren in sorazmeren ukrep za preprečitev nepopravljivih škodljivih posledic, ki bi nastale v času stavke


Na tiskovni konferenci Ministrstva za promet sta državni sekretar dr. Peter Verlič in v.d. generalne direktorice Direktorata za železnice Jelka Šinkovec Funduk javnosti podrobneje predstavila Sklep o opravljanju železniškega...

Sprejet program dela in Finančni načrt AŽP za leto 2005


Vlada je na današnji seji sprejela Program dela in Finančni načrt Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (AŽP) za leto 2005. 1. Obvezne gospodarske javne službe na področju železniškega prometa: ...

ARHIV