Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 461 OD 465

CIA ni letela v našem zračnem prostoru


Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje gospoda Sama Bevka, poslanca Državnega zbora RS, o morebitnih preletih letal ameriške obveščevalne agencije (CIA) z domnevnimi teroristi na krovu čez slovenski...

Aleš Hojs in Abdon Peklaj nova člana uprave DARSA


Vlada je na današnji seji za mandatno dobo petih let imenovala nova člana uprave Družbe za avtoceste Republike Slovenije d.d.: Aleš Hojs (rojen 1961) bo zadolžen za vzdrževanje avtocest, Abdon Peklaj (1949) pa za organizacijo...

Vlada sprejela poslovni in finančni načrt DDC za leto 2006


Vlada je na današnji seji v vlogi skupščine sprejela Poslovni načrt in finančni plan družbe DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o, za leto 2006. Družba DDC svetovanje inženiring, d.o.o. -...

Vlada ne nasprotuje predlogu sprememb Uredbe (ES) št. 1592/2002


Vlada je na današnji seji sprejela stališče do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi...

Franc Željko Županič - v.d. generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo


Vlada je na današnji seji imenovala Franca Željka Županiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Direktoratu za letalstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Franc...

Bilančni dobiček DARSA iz leta 2004 v celoti za dividende


Vlada se je na današnji seji v vlogi skupščine Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (DARS, d.d.) seznanila z Letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o...

Vlada za nakup radijskega sistema VHF


Vlada je na današnji seji kot ustanoviteljica javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., dala pozitivno mnenje k predlogu tega podjetja za sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem ROHDE&SCHWARZ za nakup...

ARHIV