Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Ministrica: mag. Alenka Bratušek

telefon:  01 478 82 82

e-pošta:  alenka.bratusek(at)gov.si

 

Državni sekretar: mag. Bojan Kumer

telefon:  01 478 82 83

e-pošta: bojan.kumer(at)gov.si

 

Državna sekretarka: Nina Mauhler

telefon:  01 478 82 83

e-pošta: nina.mauhler(at)gov.si

 

Kabinet ministrice

vodja kabineta: Jernej Pavlič

telefon: 01 478 80 00

e-pošta: jernej.pavlic(at)gov.si

 

Služba za odnose z javnostmi:

vodja: Boštjan Lajovic

telefon: 01 478 88 07

e-pošta: soj.mzi(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

vodja: Irena Škrlj (po pooblastilu ministrice)

telefon:  01 478 88 56

e-pošta: irena.skrlj(at)gov.si

 

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov

vodja: Toni Stojčevski

telefon: 01 478 84 28

e-pošta: mzi.airsafety(at)gov.si (za letalske nesreče in incidente)

e-pošta: mzi.maiis(at)gov.si (za pomorske nesreče in incidente)

e-pošta: mzip.spzni(at)gov.si (za železniške nesreče in incidente)

 

Služba za mednarodne zadeve in protokol

vodja: Jana Lenarčič

telefon:  01 478 71 49

e-pošta: jana.lenarcic(at)gov.si

 

Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

vodja: mag. Bojan Žlender

telefon:  01 478 84 22

e-pošta: bojan.zlender(at)gov.si

 

Finančni sektor 

vodja: mag. Emilija Placer Tušar

telefon:  01 478 82 85

e-pošta: emilija.placer(at)gov.si

 

Sekretariat:

generalna sekretarka: Tanja Šarabon

telefon: 01 478 82 79

e-pošta:  Tanja.sarabon@gov.si

Direktorati

 

Direktorat za kopenski promet

generalna direktorica: mag. Darja Kocjan

telefon: 01 478 82 19

telefaks: 01 478 81 70

e-pošta: darja.kocjan(at)gov.si  

 

Direktorat za letalski in pomorski promet

generalni direktor: mag. Mirko Komac

telefon: 01 478 88 42

telefaks: 01 478 81 70

e-pošta: mirko.komac(at)gov.si  

 

Direktorat za energijo 

v.d. generalnega direktorja: mag. Hinko Šolinc

tel: 01 478 88 02
e-pošta: Hinko.solinc@gov.si

Organi v sestavi ministrstva

 

Uprava RS za pomorstvo

direktor: Jadran Klinec

Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

telefon: 05 663 21 00

telefaks: 05 663 21 02

e-pošta: ursp.box(at)gov.si

 

Direkcija RS za infrastrukturo

direktor: Damir Topolko

Tržaška cesta 19, 1102 Ljubljana

telefon: 01 478 80 10

telefaks: 01 478 80 12

e-pošta: gp.drsi(at)gov.si

 

Inšpektorat RS za infrastrukturo

glavna inšpektorica: Sandra Petan Mikolavčič

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

telefon: 01 420 44 88

telefaks: 01 420 44 91

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si