Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Ministrstva za infrastrukturo ter Inšpektorata RS za infrastrukturo in Uprave RS za pomorstvo, organov v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, je mag. Peter Dolinar.


mag. Peter Dolinar

 

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana
 
telefon: 01/478 84 46 
e-pošta: peter.dolinar(at)gov.si

Informacija o varovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za infrastrukturo

 

1. Obdelava osebnih podatkov
 

Ministrstvo za infrastrukturo obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, izključno za izvajanje svojih zakonitih pristojnosti in izvajanja nalog delodajalca.


Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in v določenem delu, v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

 

Osebni podatki se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, opredeljuje zakon, ali če je z zakonom določeno, da se podatki obdelujejo le na podlagi  osebne privolitve posameznika. Ministrstvo obdeluje osebne podatke le za namene, določene z zakonom, v primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

 

Obdelava osebnih podatkov, v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih     podatkov v enega ali več določenih namenov;  
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti organa, kot upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene organu kot upravljavcu.

Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Ministrstvo izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo. Ministrstvo za infrastrukturo si tudi prizadeva za čim bolj učinkovito obvladovanje tveganj. S pogodbenimi obdelovalci ima sklenjene potrebne dogovore, ki vključujejo obveznost varovanja osebnih podatkov, s katerimi pridejo v stik.


 
2. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se lahko kadarkoli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
 
Ministrstvo zagotavlja posamezniku uresničevanje njegovih pravic najkasneje v roku  30 dni od prejema popolne zahteve. Ministrstvo za infrastrukturo sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana ali na elektronski naslov pooblaščene osebe (peter.dolinar(at)gov.si).
 
Posameznik, ki uveljavlja svoje zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, se mora ustrezno identificirati in opredeliti svojo zahtevo.

 

Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pobudo za začetek nadzora vloži pri Informacijskem pooblaščencu. 

 

Informacijski pooblaščenec 
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana


3. Hranjenje osebnih podatkov
 
Dokumentacija se hrani v skladu z veljavnim Načrtom klasifikacijskih znakov, ki ga sprejme predstojnik, po potrditvi Arhiva Republike Slovenije.

 
4. Politika piškotkov na internet strani ministrstva

 

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo.

 

Spletno mesto www.mzi.gov.si s pomočjo storitve Google Analytics s predhodnim soglasjem uporabnika anonimno zbira podatke o uporabi spletišča za izboljšavo uporabniške izkušnje (vklopljena anonimizacija IP naslovov).