Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu z Zakonom o dostopu do informacij  javnega značaja na spletnih straneh zagotavlja dostopnost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. S svojih delovnih področij objavlja predloge predpisov, veljavne  predpise, poročila, uredbe, pravilnike in druge pomembne dokumente.

 

Z objavo navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij v procesu nastajanja posameznega predpisa in seznaniti zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.