Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETALSKE OPERACIJE

 

II.1.1.1. Komercialne  in nekomercialne dejavnosti

 

II.1.1.1.a. Evropska ureditev

 

II.1.1.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.1.b.1. Zakoni

 

II.1.1.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

II.1.1.1.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.1.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 2 - Rules of the Air
  • ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft
  • ICAO Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
  • ICAO Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
  • ICAO Doc 9481  Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods

 

II.1.1.2. Pravila letenja

 

II.1.1.2.a. Evropska ureditev

 

 

Uredba Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011 (UL L št. 63 z dne 6. 3. 2015, str. 1)

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 (UL L št. 196 z dne 21. 7. 2016, str. 3)

 

- Popravek Uredbe Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011 (UL L 63, 6.3.2015) (UL L št. 66 z dne  11. 3. 2017, str. 22)

 

- Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 (UL L 196, 21.7.2016)(UL L št. 99 z dne 12. 4. 2017, str. 29)

 

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35)

 

 

II.1.1.2.b. Nacionalni predpisi

  • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)

 

II.1.1.1.b.1. Podzakonski predpisi

  • Sklep – spremembe klasifikacije zračnega prostora, št. 372-16/2016/2-00851413 z dne 5. 4. 2016
  • Sklep o določitvi prepovedanega območja nad Nuklearno elektrarno Krško, št. 3722-6/2015/11-00851259 z dne 12. 6. 2015

 

II.1.1.2.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.2.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 2 - Rules of the Air

 

II.1.1.2.c.2. EASA

 

II.1.1.3. Zavarovanja in odgovornosti

 

II.1.1.3.a. Evropska ureditev


II.1.1.3.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.3.b.1. Zakoni

 

II.1.1.3.b.2. Podzakonski predpisi

 

Ustvarjeno: 3. 1. 2019