Skoči na vsebino

LETALSKE OPERACIJE

 

II.1.1.1. Komercialne  in nekomercialne dejavnosti

 

II.1.1.1.a. Evropska ureditev

 

II.1.1.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.1.b.1. Zakoni

 

II.1.1.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

II.1.1.1.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.1.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 2 - Rules of the Air
  • ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft
  • ICAO Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
  • ICAO Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
  • ICAO Doc 9481  Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods

 

II.1.1.2. Pravila letenja

 

II.1.1.2.a. Evropska ureditev

 

 

Uredba Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011 (UL L št. 63 z dne 6. 3. 2015, str. 1)

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 (UL L št. 196 z dne 21. 7. 2016, str. 3)

 

- Popravek Uredbe Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011 (UL L 63, 6.3.2015) (UL L št. 66 z dne  11. 3. 2017, str. 22)

 

- Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 (UL L 196, 21.7.2016)(UL L št. 99 z dne 12. 4. 2017, str. 29)

 

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35)

 

 

II.1.1.2.b. Nacionalni predpisi

  • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)

 

II.1.1.1.b.1. Podzakonski predpisi

  • Sklep – spremembe klasifikacije zračnega prostora, št. 372-16/2016/2-00851413 z dne 5. 4. 2016
  • Sklep o določitvi prepovedanega območja nad Nuklearno elektrarno Krško, št. 3722-6/2015/11-00851259 z dne 12. 6. 2015

 

II.1.1.2.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.2.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 2 - Rules of the Air

 

II.1.1.2.c.2. EASA

 

II.1.1.3. Zavarovanja in odgovornosti

 

II.1.1.3.a. Evropska ureditev


II.1.1.3.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.3.b.1. Zakoni

 

II.1.1.3.b.2. Podzakonski predpisi

 

Ustvarjeno: 3. 1. 2019