Skoči na vsebino

NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA

 

II.3.a. Evropska ureditev

           

II.3.a. 1 Načrt izvedbe za drugo poročevalno obdobje

II.3.b. Nacionalni predpisi

 

II.3.b.1. Zakoni

 

II.3.b.2. Podzakonski predpisi

II.3.c. Standardi in priporočila

 

II.3.c.1. ICAO

 • ICAO Annex 1 – Personnel Licensing
 • ICAO Annex 2 - Rules of the Air
 • ICAO Annex 3 - Meteorological Service fot International Air Navigation
 • ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts
 • ICAO Annex 10 - Aeronautical Telecommunications (Volumes I, II, III, IV and V)
 • ICAO Annex 11 - Air Traffic Services
 • ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services
 • ICAO Doc 4444 ATM, Air Traffic Management
 • ICAO Doc 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice
 • ICAO Doc 9882, Manual on Air Traffic Management System Requirements

 

II.3.1. Sklepi razširjene komisije Eurocontrola

 

II.3.2. Programi usposabljanja

 • Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d.o.o., za sistem za distribucijo radarskih pdoatkov Sensor Gate-Way (SGW) javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Verzija 2.0 z dne 4. 11. 2012 (Odločba št. 3722-4/2012/3 z dne 6. 11. 2012)
 • Program usposabljanja osebja KZPS, d.o.o., za uporabo radarske slike javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Verzija 1.0 z dne 5. 12. 2012 (Odločba št. 3722-5/2012/2 z dne 7. 12. 2012)
 • Program usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa in osebja informacijskih služb za letenje (FIS), Verzija 1.3 (Sklep št. 3722-10/2013/10 z dne 5. 2. 2014)
 • Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d.o.o., za sistem za posredovanje meteoroloških podatkov – QAM, verzija 1.0 (Sklep št. 3722-7/2015/6 z dne 4. 12. 2015)
 • Program usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa in osebja služb informacij za letenje (FIS) iz standardne frazeologije za vizualno letenje v slovenskem jeziku, verzija 1.0 z dne 9. 3. 2016 (Sklep št. 3722-3/2016/4 z dne 9. 3. 2016)
 • Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d.o.o., za delo v tehnično-nadzornem centru, verzija 1.0 z dne 18. 3. 2016 (Sklep št. 3722-5/2016/6 z dne 18. 3. 2016)
 • Program usposabljanja drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa, verzija 1.3 z dne 15. 12. 2017 (Sklep  št. 3722-8/2017/4 z dne 15. 12. 2017)
 • Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d.o.o, za sistem Traffic information service – TIS, verzija 1.0 z dne 6. 4. 2018 ( Sklep št. 3722-4/2018/4-02011413 z dne 6. 4. 2018)
 • Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d.o.o, za sistem Tier IV PS, verzija 1.0 z dne 6. 4. 2018 (Sklep št. 3722-10/2018/5-02011413 z dne 6. 4. 2018)

 

Ustvarjeno: 3. 12. 2018