Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OKOLJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

II.9.a. Evropska ureditev

 

II.9.b. Nacionalni predpisi

 

II.9.b.1. Zakoni 

  • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 - GZ)
  • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)

 
II.9.b.2. Podzakonski predpisi

 

II.9.c. Standardi in priporočila

 

II.9.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 16 - Environmental Protection

 

Ustvarjeno 3. 12. 2018