Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

Uredba o izvajanju Uredbe 2017/352/EU o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno srede, 20.2.2019, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 5.2.2019).

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 27.7.2018, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 28.6.2018).

 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe

   

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 22.1.2018, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 22.12.2017)

 

 

Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno 8.10.2017, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 6.9.2017)

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno četrtka, 26.10.2017, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 25.9.2017)