Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

   

 

Zakoni: 

 

 

 

Uredbe: 

 

  • Uredba o prihodu in muditvi tujih jaht in tujih čolnov, namenjenih za razvedrilo ali šport, v obalnem morju, na rekah in jezerih Socialistične federativne republike Jugoslavije (Ur.l.SFRJ, št. 38/87, 33/88 in Uradni list RS, št. 26/01-PZ)

 

Pravilniki: 

 

Ostalo:

 

  • Navodilo o programu in načinu dela ladijskih meteoroloških postaj na morskih ladjah jugoslovanske trgovske mornarice (Ur.l. SFRJ, št. 15/80)
  • Odlok o določitvi plovnih poti mednarodnega pomena (Ur.l. SFRJ, št. 21/65, 32/74, 39/75, 58/76)

Instrumenti Mednarodne pomorske organizacije (IMO):

 

Seznam ratificiranih IMO konvencij po državah

 

Seznam IMO konvencij in instrumentov s spremembami in datumi vstopa v veljavo

 

Seznam resolucij IMO