Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDLOGI PREDPISOV

Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 22. 5. 2019, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 9. 5. 2019)

 

Javna razgrnitev študije variant s predinvesticijsko zasnovo in okoljskega poročila za pripravo DPN za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah(javna razgrnitev bo potekala od 18. februarja  do 22. marca 2019)

 

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za Mali logistični center Lopata  (javna razgrnitev poteka od 12. novembra 2018 do 14. decembra 2018)

 

Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za pripravo DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Javna razgrnitev bo potekala od 12. novembra 2018 do 14. decembra 2018.

 

Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 6. 11. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 22. 10. 2018)

 

Dopolnitev Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 6. 11. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 22. 10. 2018)

 

Osnutek državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku Bača-Dolenja Trebuša  (javna razgrnitev poteka od 4. oktobra do 9. novembra 2018)

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 31. 8. 2018, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 23. 8. 2018)

 

Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 31. 7. 2018, na elektronski naslov brigita.miklavc(at)gov.si (objavljeno 22. 6. 2018)

 

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič (javna razgrnitev bo potekala od 7. junija 2018 do 7. julija  2018)

 

Pravilnik o kolesarskih površinah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 16. 4. 2018, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 4. 4. 2018)

 

Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 19. 2. 2018, na elektronski naslov simon.novak@gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 14. 2. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 14. 2. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 14. 2. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Splošni akt o cestninjenju

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 14. 2. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 14. 2. 2018, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7. 2. 2018)

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 17. 2. 2018, na elektronski naslov vojmir.drasler(at)gov.si (objavljeno 17. 1. 2018)

 

Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 23. 10. 2017, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 18. 10. 2017)

 

Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 23. 10. 2017, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 18. 10. 2017)

 

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 20. 10. 2017, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 11. 10. 2017)

 

Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 23. 10. 2017, na elektronski naslov simon.novak(at)gov.si (objavljeno 22. 9. 2017)

 

Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 13. 9. 2017, na elektronski naslov vlasta.kampos-jerenec(at)gov.si (objavljeno 8. 9. 2017)

 

Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 19. 7. 2017, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 12. 7. 2017)

 

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 12. 7. 2017, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 6. 7. 2017)

 

Sklep o prenosu delov državne ceste med občinske ceste

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 12. 7. 2017, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 6. 7. 2017)

 

Strategija na področju alternativnih gradiv zaradi celovitega prenosa Direktive 2014/94 v slovenski pravni red dopolnjena z uredbo Vlade RS

 

Strategija na področju alternativnih goriv v RS
Vse zainteresirane prosimo, da nam pošljejo svoje pripombe, predloge, komentarje, … najkasneje do 3. 7. 2017 po e-pošti na naslov gp.mzi(at)gov.si. V naslovu navedite »Pripombe na Strategijo za alternativna goriva«.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno srede, 31.5.2017 na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 12.5.2017)

 

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno ponedeljka 22. 5. 2017, na elektronski naslov gp.mzi(at)gov.si (objavljeno 26. 4. 2017)

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 19. 4. 2017, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 11. 4. 2017)

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 19. 4. 2017, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 11. 4. 2017)

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 14.4.2017, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 31.3.2017)

 

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških ladjah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 20.3.2017, na elektronska naslova gp.mzi(at)gov.si in mzi.dlp(at)gov.si (objavljeno 17.2.2017)

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 5. 12. 2016, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 23. 11. 2016)

 

Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 28. 11. 2016, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 23. 11. 2016)

 

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 28. 11. 2016, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 23. 11. 2016)

 

Splošni akt o cestninjenju

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 28. 11. 2016, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 23. 11. 2016)

 

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 28. 11. 2016, na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 23. 11. 2016)

 

Predlog Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (besedilo, priloga)

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 17. 12. 2016, na elektronski naslov gp.mzi@gov.si (objavljeno 17. 11. 2016)

 

 

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno srede, 21.9.2016, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 16.9.2016)

 

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Priloga 7

Priloga 8

Priloga 9

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 30. 9. 2016, na elektronski naslov neja.saksida(at)gov.si (objavljeno 9. 9. 2016)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 5.9.2016, na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 1.9.2016)

 

Javna razgrnitev državnega prostorskega načrta za varovano parkirišče Brdo zahod (javna razgrnitev bo potekala od 24. avgusta 2016 do 23. septembra 2016)

 

Pravilnik o pomorski opremi

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno sobote, 3.9.2016 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 4.8.2016)

 

Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 22.7.2016 na elektronski naslov damijan.leskovsek(at)gov.si (objavljeno 7.7.2016)

 

Javna seznanitev Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno srede, 13.7.2016 na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 4.7.2016)

 

Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno srede, 13.7.2016 na elektronski naslov drago.bregar(at)gov.si (objavljeno 4.7.2016)

 

Pravilnik o višini pristojbin za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 1.8.2016 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 30.6.2016)

 

Pravilnik o prenehanju Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitni komisijah

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 1.8.2016 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 30.6.2016)

 

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 10. 4. 2016, na elektronski naslov natasa.vujanic(at)gov.si (objavljeno 10. 3. 2016). 

 

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno torka, 1. marca 2016 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 1.2.2016).

 

 

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 18. 1. 2016 na e-naslov sabina.kocjan(at)gov.si (objavljeno 4. 1. 2016)

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 30. oktobra 2015 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 30.9.2015).

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno petka, 22. maja 2015 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 21.4.2015). 

 

 

 

Vsi osnutki in predlogi predpisov, ki so v pripravi v ministrstvu, se nahajajo na spletnem podportalu E-demokracija.
S klikom na gumb »Predlog predpisa« se odpre vsebina predlaganega predpisa. Na posamezno verzijo predpisa v pripravi se lahko odda komentar. S klikom na gumb »Oddaj komentar« se odpre okno, v katerega se vpiše komentar, pripne morebitna datoteka - ta komentar se avtomatsko posreduje na uradni elektronski naslov ministrstva.

 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 22. septembra 2014 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 22.8.2014)  

 

 

 

- Osnutek Uredbe o pooblastilih pomorščakov

Priloga 1: ZAHTEVE        Priloga 2: IZPITNI PROGRAMI

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 23.decembra 2013 na elektronski naslov: mzip.pomorstvo(at)gov.si (objavljeno 22.11.2013)

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog pravilnika do vključno petka, 07. junija 2013, na elektronski naslov mzip.prostor(at)gov.si .

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predloga tehničnih smernic do vključno torka 25. junija 2013 na elektronski naslov gp.mzip(at)gov.si .

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predloga tehničnih smernic do vključno torka 25. junija 2013 na elektronski naslov gp.mzip(at)gov.si .

 

Po opravljeni javni razpravi o dveh tehniških smernicah poteka presojanje o pobudah v okviru strokovne delovne skupine pri EZS. Na spodnji povezavi je sporočilo in pregled prejetih pobud za vsako od obeh smernic. 

 

http://www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-tehnisko-regulativo/ezs-tehniske-smernice/

 

  • Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za glavno cesto G-2 Hrastnik - Zidani most in deviacijo G1-5 Rimske Toplice - Zidani most - Radeče

Ministrstvo za promet je zavzelo stališče do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve državnega prostorskega načrta. Javne seznanitve bodo potekale do 7. julija 2011.
Ministrstvo za promet je kot pobudnik državnega prostorskega načrta skupaj s koordinatorjem priprave Ministrstvom za okolje in prostor zavzelo stališča do pripomb in predlogov, ki so bili dani v času javne razgrnitve osnutka predmetnega  državnega prostorskega načrta.
Javno naznanilo, povzetek za javnost in stališča do pripomb ter ostala gradiva, ki se nanašajo na spremenjene rešitve so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.
Več informacij

 

             Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno 

             6.4.2011 na mzp.pomorstvo(at)gov.si 

 

    

             (Objavljeno 1. marec 2011)

 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 2. aprila 2011 na elektronski naslov mzp.pomorstvo(at)gov.si)

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 24.1.2011 na elektronski naslov mzp.pomorstvo(at)gov.si.

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na predlog predpisa do vključno 24.1.2011 na elektronski naslov mzp.pomorstvo(at)gov.si.

 

Zainteresirana javnost lahko poda predloge in pripombe na osnutek predpisa do ponedeljka, 16. 8. 2010, na elektronski naslov: gp.mzp(at)gov.si

 

 

Morebitne pripombe ali komentarje pričakujemo preko portala e-demokracija

Morebitne pripombe in komentarje pričakujemo do 7. junija 2010 na elektronski naslov matjaz.kerzan(at)gov.si 

 

   

 

  

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe in predloge na priloženem obrazcu od 1.3.2010 do  2.4.2010.

(datum objave na spletni strani: 26.2.2010)

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu

Presoja posledic sprejema zakona o  o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu, nujni postopek

    • Zainteresirana javnost lahko poda pripombe in predloge na priloženem obrazcu do 8. januarja 2010 (NPRM)

  

<//font><//font><//font> 

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na osnutek predpisa do vključno ponedeljka, 22. septembra 2014 na elektronski naslov:

mzip.pomorstvo@gov.si. (objavljeno 22.8.2014)Predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest